ALGEMENE VOORWAARDEN

"The strength of a good partnership lies in transparency and mutual respect.."

Algemene Voorwaarden Bestellingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 mei 2024.

 

Onze website www.iiskald.nl wordt beheerd door IJssalon Iiskald.

Contactgegevens

Oude Sluis 1
8531 HS Lemmer
Telefoon: 0617343277 of 0646185300
Mail: info@iiskald.nl

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangegaan met IJssalon IIskâld, hierna te noemen “IIskâld”.
  2. Door gebruik te maken van de diensten van IIskâld stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

 2. Bestellingen

  1. Bestellingen van ijstaarten en ijskarren kunnen via de website worden geplaatst.
  2. Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst voor levering over 7 dagen of later. Bestellingen binnen 7 dagen kunnen niet worden geaccepteerd.
  3. IIskâld behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die niet binnen deze termijnen zijn geplaatst of die niet voldoen aan de capaciteit van onze productie.

 3. Annuleringen

  1. Annulering van een ijstaart- of ijskarbestelling dient minimaal 72 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Bij annulering binnen 72 uur voor de afgesproken datum, behoudt IIskâld zich het recht voor om 50% van de factuur in rekening te brengen.
  2. Bij annulering op de dag zelf wordt 100% van de kosten van de factuur in rekening gebracht door IIskâld.

 4. Betaling

  1. Betaling voor ijstaarten en ijskarren dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling, tenzij anders overeengekomen met IIskâld.

 5. Aansprakelijkheid

  1. IIskâld is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van onze producten of diensten, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van IIskâld.

 6. Overmacht

  1. In geval van overmacht, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, en pandemieën, is IIskâld niet gehouden aan haar verplichtingen. In dergelijke gevallen zal IIskâld zich inspannen om de klant zo goed mogelijk te informeren en te helpen.

 7. Geschillen

  1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en IIskâld is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen de klant en IIskâld zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar IIskâld is gevestigd.

 8. Wijzigingen

  1. IIskâld behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op reeds bestaande overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de klant.


Door het plaatsen van een bestelling bij IJssalon IIskâld verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

ijssalon lEMMER

Oudesluis 1 | 8531 HS Lemmer
+31 06 4618 5300
info@iiskald.nl

IJSSALON URK

Klifweg 7 | 8321 EH Urk
+31 0527 785 162
info@iiskald.nl

IJSSALON SNEEK

Lemmerweg 4 | 8607 BZ Sneek
+31 06 4618 5300
info@iiskald.nl

Copyright 2024 - Ijssalon Iiskâld |Privacyverklaring